سوال احمدرضا درویش از مدیران فرهنگی: برای زیر ساخت‌های بخش صدا و تصویر چه کرده‌اند؟