مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی

پرسش : آیا تهیه فیلم تاریخی از پیامبر (ص) و ائمه (ع) جایز است ؟

بازی کردن نقش آنان چه حکمی دارد؟ آیا هر کس میتواند در نقش آنان بازی کند ، یا اینکه باید مؤمن باشد؟

بازی کردن در نقش انسانهای پاک ، غیر از معصومان ، مانند : {حضرت} عباس ، {جناب} سلمان، {حضرت} ابی طالب و … چه حکمی دارد؟

ونیز بازی کردن در نقش پیامبران گذشته ، چگونه است؟

پاسخ : در همه ، معیار یکی است. همه در حکم به جواز برابرند. و اگر این کارها ، هتک ائمه (ع) و اولیاء نباشد ، جایز است.

هرگاه ایین شرط تضمین شود ، نمایش، بی اشکال خواهد بود.