گزارش خبر ۲۰:۳۰ از توقف اکران رستاخیز + توضیحات درویش

به دستور سازمان سینمایی : اکران رستاخیز به تعویق افتاد.
25 تیر 1394
مجتبی راعی: هزینه ساخت فیلم دینی را بالا نبرید.
27 تیر 1394