سخنگوی شورای نمایش فیلم حوزه‌ی هنری: اکران رستاخیز در ۵۰ سینمای کشور از ۲۴ تیر