گفتگوی جذاب احمدرضا درویش در برنامه سینمایی هفت

درویش : چرا سینمای ایران از دنیا عقب مانده است؟!
27 شهریور 1395
گلایه های احمدرضا درویش از توقیف «رستاخیز»
28 شهریور 1395

گفتگوی جذاب احمدرضا درویش در برنامه هفت درخصوص خاطرات فیلمسازشدنش تا ناگفته ها و گلایه های توقیف «رستاخیز»