«رستاخیز» قربانی برجام شد
25 تیر 1395
«رستاخیز» برای اکران در ماه محرم آماده می‌شود
16 مرداد 1395

وبلاگ > انصاری، هادی – مدتها بود که نام فیلم رستاخیز را شنیده لیک در موقعیتهاى مختلفى که براى برخى از صاحبنظران ، این فیلم اکران مى گردید واز من دعوت مى شد توفیق نمی یافتم که به تماشاى این فیلم بروم.

این هفته پس از مدتها توانستم که به دعوت آقاى درویش کارگردان وحضور جناب آقاى قلى زاده تهیه کننده این فیلم ماندگار وتاریخى را تماشا کنم.

بیش از پنج ساعت در خدمت عزیزان بودم ودر آغاز به درد دل هاى این دو دل سوخته که بیش از دوازده سال براى تهیه این فیلم زحمت کشیده اند گوش فراداده و سپس فیلم دوبله شده عربی آن را که در حدود ١٣٧ دقیقه بود دیدم.
بارها اشک ریختم و صحنه هاى زیباى آن را که همواره ذهن من را مشغول کرده بود که چگونه مى توانند چنین رخداد دلخراشى را به فیلم کشانندملاحظه کرده و آرام آرام اشک از دیدگانم سرازیر بود.
صحنه عابس ، صحنه حمله حضرت عباس ع و زدن به سپاه و رسیدن به مشرعه وپر کردن مشک از آب ودست بردن در آب مشرعه ونزدیک ساختن آب تا نزدیکى دهان ویاد عطش برادر وکودکان در خیمه گاه ، وریختن آب وحرکت کردن وحمله دشمن وتیر باران حضرت ، سوراخ شدن مشک وقطع شدن دستها وفرود آمدن گرز برسر مبارک آن حضرت وسرنگونى حضرتش از روى اسب به زمین ، همه وهمه خداى من ، چه لحظاتى را حضرت سپرى کرده خلاصه مجلس روضه اى مجسم بود و…
انصافا صحنه هاى زیبایی را از رخداد عاشورا وجریان حضرت مسلم وبسیارى از شهیدان کربلا را با زیبایی ومهارت وحرمت داشتن جایگاهشان به فیلم کشیده اند. البته با رایزنى هاى گستردهبر مبناى تاریخ وصاحبنظرانى که در این راستا بسیار زحمت کشیده اند
این فیلم را به اثرى اسلامى وجاودان تبدیل کرده که امیدوارم با رایزنیهایی که هم اکنون در جریان است ، دیدگاه بزرگان ومراجع را تمکین کرده وایرانیان وشیعیان ونه بلکه مسلمانان وباز نه تنها مسلمانان ، بلکه تمامى آزادگان جهان را به دیدن این فیلم که بدون تردید گوشه اى از مظلومیت حضرت را به فیلم کشیده است مفتخر سازند واقدام بزرگ سالار شهیدان را به جهانیان در فیلم
نشان دهند.
هنرمندان نقش آفرین در این اثر جاودانى که از ایران وعراق وکویت وجز اینها می باشند ، با کارگردانى برادر عزیزم جناب آقاى درویش وتهیه کننده آن جناب آقاى قلى زاده ، نشان داده اند که با تکیه بر تاریخ صحیح اسلام وصاحبنظران ، الحق چه قدرتى را مى توانند از خود نشان داده ورخداد ها ى اسلامى را به فیلم کشانند.
بدون تردید در شرایط کنونى ، فیلم تأثیر گزارى فراوانى را در جامعه به ویژه در نسل جوان ما که متاسفانه کمتر به مطالعه متون تاریخى ورخداد ها مى پردازند ، خواهد داشت.
از آغاز فیلم ، در این فکر بودم که صحنه دلخراش ووصف ناپذیر شهادت حضرت اباعبد الله ع را چگونه به تصویر خواهند کشید که در پایان به ان رسیده ومحو هنرنمایی این عزیزان بودم
در حال خویش نبودم ، به پهناى صورت اشکم سرازیر بوده وزمین وزمان ، خون فرا گرفته وقابل توصیف نمی باشدلا یوم کیومک یا اباعبد اللهامیدوارم که رایزنیها به نتیجه رسیده واین اثر اسلامى وهنر جاودان ، با تایید بزرگان ، اکران شده وگوشه اى از این رخداد تاریخى را نظاره گر باشیم
صحنه پایانی که غیر قابل توصیف است را عزیزان گفتند هشت ماه فیلم بردارى آن بطول انجامیده است.
در پایان زبان یاراى تشکر وقدر دانى از این دل سوختگان را نداشت. خلوص وتواضع وادب را در این دو بزرگ ودر این دوهنرمند خالق اثر دیده وحس کردم. به امید توفیق بیشتر این عزیزانو حرکت سینماى اسلامى ما در این راستا.
یاد در گذشتگان از بازیگران در این فیلم که به سوى حق پرواز کرده اند، گرامى باد.

http://www.khabaronline.ir