اولین سانسور در هفت/ بحث که به درویش رسید آگهی پخش شد

نمایش مکرر چهره حضرت عباس(ع) در برنامه ی هفت
10 آبان 1394
توجه به فتاوی مقام معظم رهبری برای ما اولویت اول است.
26 آبان 1394

مهدی فخیم‌زاده کارگردان و بازیگر سینمای ایران میهمان برنامه «هفت»‌ بود تا درباره آثار سینمایی، تاریخی صحبت کند. صحبت‌هایی که تا به درویش رسید قطع شد.

ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آغاز گفتوگوی افخمی با فخیمزاده این کارگردان در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم فیلم تاریخی مذهبی خواهی ساخت یا نه؟ اظهار داشت: «چندین سال است که پیشنهادهایی از این دست به من میشود ولی من دیگر مرتکب این کار نمیشوم و از آن توبه کردهام. طی این سالها سیما فیلم خیلی اصرار داشته که قصهای در حواشی واقعه عاشورا بسازم ولی من زیر بار نرفتم چون کارهای تاریخی مشکلات عدیدهای دارد.»

او ادامه داد: «اولین مشکل، فیلمنامه است چون ما معمولا با آزمون و خطا کار میکنیم از سوی دیگر خود مقوله تاریخ هم مشکل دیگری است چون تاریخ قسم نخورده دراماتیک باشد. خیلی از اتفاقات تاریخی هستند که جذابیت داستانی ندارند، مثل زندگی.»

فخیمزاده در ادامه این صحبت با اشاره به فیلم «رستاخیز»‌ گفت: «درباره اتفاقی که برای درویش افتاده باید بگویم من خیلی دلم برایش میسوزد…» اما ناگهان در میان صحبتهای فخیمزاده آگهی بازرگانی پخش شد و ادامه گفتوگوهای او مربوط به واکنشهایی بود که هنگام ساختن و پخش «ولایت عشق» پیش آمده بود.

او در این باره گفت: «آن روزی که قرار بود تصویر امام رضا(ع) در حالی که نوری چهرهشان را پوشانده بود، نمایش داده شود،  من مدام استرس داشتم. یعنی تا آن لحظه بیقرار بودم و نمیدانتسم چه اتفاقی خواهد افتاد. تا این که آیتالله مکارم شیرازی نامهای نوشت و از من برای ساخت این سریال تشکر کرد و دیگر بعد از آن صدایی بلند نشد. تا قبل از آن من مدام دلهره داشتم و هر آن منتظر بودم که اتفاقی بیفتد.»

در ادامه این برنامه افخمی در مورد فیلم درویش حرف زد و گفت که این برخورد با احمدرضا درویش و فیلم «روز رساخیز» باعث می‌شود که این کارگردان‌ها دیگر به سراغ ساخت چنین فیلم‌هایی نروند.