گفتگوی خبری با احمدرضا درویش بعداز سخنان علی جنتی

گفتگوی خبری با احمدرضا درویش در ارتباط با سخنان وزیر ارشاد و اکران رستاخیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «رستاخیز» می تواند اکران شود و اکران فیلم «رستاخیز» از نظر ما مانعی ندارد. ما به تازگی اعلام کرده ایم به هر صورت که می خواهند «رستاخیز» را اکران کنند و اشکالی ندارد.